Služby

  • Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť všeobecného - praktického lekára pre dospelých.
  • Realizujeme základné vyšetrenia, odbery a okrem toho realizujeme vyšetrenie CRP, na okultné krvácanie v stolici priamo na ambulancii.
  • V rámci polikliniky je zabezpečená široká konziliárna činnosť lekármi - špecialistami.
  • Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami - VšZP, Dôvera, Union.
  • Všetky vyšetrenia sú hradené z vášho zdravotného poistenia.
  • Realizujeme preventívne prehliadky pre poistencov zdravotných poisťovní raz za 2 roky, tiež pre podniky a očkujeme podľa doporučenia resp. požiadaviek.
  • Vystavujeme potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenia na vodičský preukaz, zdravotný preukaz...
  • Vystavujeme tlačivá ako Návrh na kúpeľnú liečbu, pre Sociálnu poisťovňu, ÚPSVR, NCZI, ÚVZ SR...
  • Prijímame nových pacientov.